Retourbeleid (Herroepingsrecht)

Retourbeleid (Herroepingsrecht)
Versie geldig vanaf 13 juli 2016

Indien er sprake is van een overeenkomst gesloten door een particuliere consument, overeenkomstig de Wet koop op afstand (artikel 7:5 BW), dan heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten en/of diensten binnen een periode van 14 dagen na levering zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten en/of diensten zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten en/of diensten niet aan GezondVers.nl V.O.F. heeft geretourneerd, is de koop definitief. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot retournering, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij GezondVers.nl V.O.F.. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten en/of diensten tijdig zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering. Retournering van de producten en/of diensten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten en/of diensten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op retournering dan wel ontbinding in de zin van dit artikel. Met inachtneming van voorgaande, draagt GezondVers.nl V.O.F. er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de geretourneerde producten en/of diensten, het volledige aankoopbedrag, inclusief de eventueel berekende bezorgkosten, aan de klant wordt terugbetaald. Het retourneren van de geleverde producten en/of diensten komt geheel voor rekening en risico van de klant. Het herroepingrecht geldt niet voor:

* diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van veertien (14) dagen;
* producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt(en), waarop GezondVers.nl V.O.F. geen invloed heeft;
* producten en/of diensten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
* voor producten en/of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggenomen, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of snel kunnen bederven of verouderen.

Zie voor meer informatie over ons retourbeleid onze Algemene Voorwaarden.