Veel gestelde vragen

Vragen:
Mag ik KVV in de magnetron ontdooien?
Wat is ontgiften?
Mag ik KVV mengen met brokken?
Waarom heeft mijn hond minder kans op wormen bij verse vleesvoeding?
Is rauwe kip niet gevaarlijk voor mijn hond i.v.m. salmonella?
Varkensvlees is in geen enkele KVV verwerkt, waarom is dat?

 

V: Mag ik KVV in de magnetron ontdooien?

A:  Nee, in KVV zit gemalen bot, door de micro golven van de magnetron kan de botstructuur veranderen waardoor botsplinters kunnen ontstaan. Tevens verliest de voeding sappen waar veel voedingsstoffen in zitten en krijgen bacteriën meer kans om zich te ontwikkelen.

Als u in de magnetron wilt ontdooien, omdat u vergeten bent om op tijd de voeding uit de vriezer te halen, dan kunt u beter de voeding in een bak koud water leggen. KVV ontdooien in koud water gaat heel snel, doordat het niet verhit wordt kan het sneller ontdooien geen kwaad, er blijven minder voedingsstoffen behouden dan wanneer u het in de koelkast zou ontdooien, maar het is een ideale methode om snel de voeding te ontdooien in een onvoorziene situatie.

Terug naar de vragen

V: Wat is ontgiften?

A:  Ontgiften kan plaatsvinden wanneer u uw huisdier overzet van brok/blik/diner voeding op vers voer. Bij het ontgiften ontdoet het lichaam van uw huisdier zich van 'gifstoffen', er komt nu alleen gezonde voeding binnen die uw huisdier goed kan verteren. Het lichaam kan zich nu ontdoen van de stoffen die in het lichaam zitten, maar er niet horen. Dit proces kan gepaard gaan met diarree, vieze ogen, een vieze neus en jeuk. Deze klachten verdwijnen vanzelf na enkele dagen.

Ontgiften kan ook plaatsvinden wanneer u uw huisdier, vanwege een voedselallergie, andere voeding geeft zonder het bestanddeel waar de allergie/intolerantie bij optrad. Bijv. wanneer uw huisdier allergisch is voor kip en overgaat op een voeding zonder kip, dan krijgt ook hierbij het lichaam de kans zich te ontdoen van opgebouwde gifstoffen.

Ontgiften kan enkele weken tot maanden duren. Dit proces kan gepaard gaan met verharen. Klachten die uw huisdier evt. had kunnen in de beginperiode verergeren, maar zullen snel daarna verdwijnen/verminderen.

Terug naar de vragen

V: Mag ik KVV mengen met brokken?

A: Wij raden dit niet aan. Brokken verteren in ongeveer 48 uur waar KVV in ongeveer 24 uur verteert. De maag verwerkt de voeding dus op een andere manier. Door KVV met brokvoeding te combineren kan de maag van slag raken, het kan echter zo zijn dat u niets aan uw huisdier merkt. Er zijn echter wel aanwijzingen dat dit op de langere termijn een verhoogde kans op maag-/darm problemen bij uw huisdier geeft wanneer u KVV met brokken mengt. Wij raden dit dus sterk af. Tevens raden wij af om brokken en KVV op dezelfde dag te voeren. Indien u brokken wilt blijven voeren dan kiest u er het beste voor om enkele dagen achtereenvolgend dezelfde voeding te geven. Bijv. maandag t/m vrijdag KVV en in het weekend brokken. Op die manier wordt het verteringsproces het minst verstoord.

Terug naar de vragen

V: Waarom heeft mijn hond minder kans op wormen bij verse vleesvoeding?

A: De zuurgraad (pH waarde) van het maagzuur wordt lager (zuurder) bij het eten van vlees en bot. Dit is nodig voor de vertering van deze voeding. Het maagzuur van honden die brokken eten is niet echt zuur, dit ligt rond de pH 6-7 en is daarmee vrij neutraal en waterig. De pH waarde van het maagzuur van een hond die vlees en bot (o.a. KVV) eet ligt rond de 1-2 en is daarmee erg zuur (zoutzuur is pH 0). Organismen, waaronder wormen en andere parasieten, kunnen niet overleven in maagzuur met een pH waarde onder de 4. Zoals u ziet heeft een hond die brokken eet niet de juiste afweer tegen wormen en parasieten, ook andere bacteriën kunnen veel beter overleven en de kans op ziekte is daarmee veel groter. Honden die vlees en bot eten hebben zuur maagzuur waardoor wormen geen enkele overlevingskans hebben. Wij gaan niet tegen het advies van dierenartsen in om uw hond preventief te ontwormen, maar raden u wel aan om zelf eens goed rond te kijken en na te denken. Ontwormingsmiddelen zijn puur vergif en veel honden hebben er nog dagen tot weken last van, merkbaar in verlaagde activiteit en/of afweer. Eet uw hond vlees, dan zou u ook kunnen overwegen om de ontlasting van uw hond te laten testen op wormen en wormeneitjes, zijn die er niet, dan is ontwormen natuurlijk ook niet nodig. U kunt voor advies hierover of om uw hond te laten testen o.a. terecht bij http://www.wormbestrijding.nl/

Terug naar de vragen

V: Is rauwe kip niet gevaarlijk voor mijn hond i.v.m. salmonella?

A: Nee, een hond is niet gevoelig voor de salmonella bacterie. Indien er toch enkele bacteriën de maag overleven en in de darmen terechtkomen, dan hebben ze daar alsnog geen schijn van kans tegen de darmflora van uw hond. Zeker honden die vers vlees eten hebben niets te vrezen, het maagzuur is zo zuur dat salmonella bacteriën niet zullen overleven. Let op: ondanks dat honden niet gevoelig zijn voor de salmonella bacterie, bent u dat als mens wel en dient u, net als bij het bereiden van rauwe kip voor humane doeleinden, bij het bereiden van de rauwe kip maaltijd voor uw hond wel rekening te houden met mogelijke kruisbesmetting.

Terug naar de vragen

V: Varkensvlees is in geen enkele KVV verwerkt, waarom is dat?

A: Varkensvlees kan de ziekte van Aujeszky bevatten en overbrengen op uw hond. Dit mag nooit (rauw) gegeven worden, deze ziekte is niet te genezen en dodelijk. De kans op deze ziekte van Aujeszky is momenteel zeer gering, aangezien het in Europa niet meer voorkomt, maar risico's kun je niet nemen.

Terug naar de vragen